Logo CBG Connect B.V.

CBG Connect maatregelen COVID-19 Virus

Update 31 maart 2020: Alle maatregelen zoals deze tot maandag 6 april a.s. van toepassing zouden zijn worden verlengd tot en met 28 april.
Wij attenderen u er op dat de 5 punten zoals deze hieronder zijn aangegeven ten aanzien van het uitvoeren van noodwerkzaamheden op klantlocatie dus tot zeker 28 april a.s. blijven gelden.

Update 24 maart 2020: CBG Connect geeft de hoogste prioriteit aan de gezondheid, veiligheid en welzijn van haar medewerkers en haar klanten, zakenrelaties en leveranciers. Met het oog op de recente ontwikkelingen en de nieuw afgekondigde overheidsmaatregelen heeft het Management van CBG Connect samen met haar medewerkers een aantal richtlijnen opgesteld die tot in ieder geval maandag 6 april a.s. zullen gelden.

Team Verkoop gaat relaties met uitstaande bezoekafspraken benaderen om zoveel mogelijk informatie telefonisch te delen. Als het echt nodig is dat er een bezoek gepland wordt, dan wordt deze voorlopig ondervoorbehoud gepland na 6 april a.s.

Team Techniek zal haar klant bezoeken minimaliseren. Uitstaande afspraken voor bezoeken worden in overleg met de klant voorlopig ondervoorbehoud ingepland tot na 6 april a.s.

Voor spoedsituaties waarbij een medewerker van Team Techniek toch benodigd is op klantlocatie zijn er in overleg met Management en de medewerkers een aantal maatregelen opgesteld.

  1. De klant moet er voor instaan dat op de klantlocatie alleen gezonde mensen aanwezig zijn. Dat mensen die lichte ziekteverschijnselen hebben dus ook niet meer op de locatie zijn.
  2. Er worden geen handen geschud.
  3. Zorg ervoor dat de werkplek waar onze medewerker aan gaat werken goed schoongemaakt is, zoals toetsenbord, muis, scherm, telefoon en bureau. Maak de werkplek opnieuw schoon als onze medewerker weggaat.
  4. Zorg ervoor dat uw medewerkers afstand houden van onze medewerker. Houd daarbij minimaal 1,5 meter in acht.
  5. Update strengere maatregel: Binnen de ruimte waarin onze medewerker zijn werkzaamheden moet verrichten, mag er maar één andere persoon aanwezig zijn. Deze persoon moet vrij zijn van hoesten, kuchen, niezen, neusverkoudheid of koorts en deze moet de minimale afstand van 1,5 meter in acht nemen. Indien er sprake is van een beperkte werkruimte, dan verwachten wij dat onze werknemer alleen in de ruimte aanwezig is.

Wederzijds vertrouwen en begrip voor deze overmacht situatie, zullen er voor zorgen dat wij met elkaar deze bijzondere situatie goed door kunnen komen.

Uitgebreidere informatie met betrekking tot onze maatregelen kunt u hier terugvinden.

CBG Connect maatregelen COVID-19 Virus